آشنایی با رشته ورزشی پرش طول

آشنایی با رشته ورزشی پرش طول

آشنایی با رشته ورزشی پرش طول .رشته پرش طول یکی از رشته‌های دو و میدانی است که در آن ورزشکار با انجام دورخیز و سپس با یک گام پرش خود را انجام بدهد.

لیست فهرست:

  1. ورزش پرش طول
  2. قوانین پرش طول
  3. تمرینات:
  4. محوطهٔ دورخیز
  5. تخته پرش
  6. چاله فرود
  7. عوامل مهم برای یک پرش طول موفقیت آمیز :

ورزش پرش طول

این رشته از سال ۱۸۹۶ برای مردان و از سال ۱۹۴۸ برای زنان وارد بازی های المپیک تابستانی شده است.

“بازگشت به فهرست”

قوانین پرش طول

در سطح پیشرفته، ورزشکار روی سطحی صاف شروع به دویدن می کنند و آخرین گام خود را پیش از خط گذاشته و پرش خود را انجام می دهند.

در صورتی که گام ورزشکار از خط خطا بگذرد پرش خطا محسوب شده و رکوردی ثبت نمی شود.

برای تشخیص این موضوع از مقداری پلاستی سین (خمیری چرب و شکل پذیر) پس از خط خطا استفاده می کنند.

ورزشکار می تواند از هر نقطه ای پیش از خط خطا پرش خود را آغاز کند.

ولی طول پرش را از پایان خط خطا تا نزدیکترین نقطه ای که بدن ورزشکار به زمین شنی اصابت کرده محاسبه می کنند.

“بازگشت به فهرست”

تمرینات:

روند آموزش شامل چهار مرحله است. مرحله اول، یادگیری شروع یا وضعیت توانی (Power Position) است .

که وضعیت بدن در مرحله جهش و تماس با تخته پرش شبیه سازی می شود و این مرحله در مراحل دیگر نیز نقش دارد.

در مرحله دوم به ورزشکاران آموزش داده می شود که چگونه بدن را در موقعیتی قرار دهند که به آنها برای کنترل بزرگی و جهت چرخش رو به جلوی ایجاد شده کمک نماید.

در مرحله سوم آموزش داده می شود که چگونه باز کردن تنه و زانوان برای بلند شدن عمودی ضروری است.

در مرحله چهارم ورزشکاران یاد می گیرند که چطور تاب بخشهای بدن را با دیگر حرکات هماهنگ نمایند.

تمرکز اصلی این بحث روی پرش طول است اما از تمرینات ارائه شده برای جهش می توان در پرش سه گام و پرش ارتفاع نیز استفاده کرد.

“بازگشت به فهرست”

محوطهٔ دورخیز

که به باند دورخیز نیز موسوم است باید حداقل داراى طولى به مسافت ۴۰ متر و در صورت امکان ۴۵ متر باشد.

عرض باند دورخیز حداقل ۲۲/۱ متر و حداکثر ۲۵/۱ متر است که با دو خط به عرض ۵ سانتى متر و به رنگ سفید مشخص مى شود.

“بازگشت به فهرست”

تخته پرش

تخته پرش باید از جنس چوب یا هر مادهٔ مناسب دیگرى به درازاى ۲۱/۱ تا ۲۲/۱ متر و پهناى ۲۰ سانتى متر و ضخامت ۱۰ سانتى متر برش داده و در چاله پرش کاشته شود.

در آن طرف تختهٔ پرش (نزدیک به چاله فرود) یک تخته به پهناى ۱۰ سانتى متر که روى آن مادهٔ ”پلاستیسین“ کشیده شده قرار دارد.

تا چنانچه پرش کننده خطاى پا داشته باشد مشخص گردد. تختهٔ پرش باید به رنگ سفید باشد و هم سطح زمین و به فاصلهٔ حداقل یک متر از چاله فرود قرار گیرد.

“بازگشت به فهرست”

چاله فرود

داراى پهناى ۷۵/۲ تا ۳ متر است و فاصلهٔ خط پرش (تخته پرش) تا انتهاء چاله نباید کمتر از ۱۰ متر باشد.

درون چاله فرود باید با ماسهٔ نرم و خاک اره پر شود و سطح آن باید با سطح تختهٔ پرش هم سطح باشد.

“بازگشت به فهرست”

عوامل مهم برای یک پرش طول موفقیت آمیز :

1– دورخیز پر قدرت و سریع به همراه تغییر در میزان سرعت و آهنگ در سه گام آخر

2 – جدا شدن از روی تخته پرش با قدرت و هماهنگی و سرعت هر چه بیشتر

3 – کمک گرفتن از یک تکنیک خوب که باعث حفظ تعادل و کاهش چرخش رو به جلو بدن باشد.

“بازگشت به فهرست”


در ادامه برای مطالب بیشتر میتوانید به لینک های زیر در وبسایت noowshop مراجعه کنید: